به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.
فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Attack

əˈtæk əˈtæk
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  attacked
 • شکل سوم:

  attacked
 • سوم شخص مفرد:

  attacks
 • وجه وصفی حال:

  attacking
 • شکل جمع:

  attacks

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive B1
  حمله کردن بر، تاخت کردن، مورد حمله قرار دادن، تک کردن، تاخت و تاز کردن، برتاختن، یورش بردن، مبادرت کردن به
  • - This venom attacks the nervous system.
  • - این زهر سیستم عصبی را مورد حمله قرار می‌دهد.
  • - He attacked his task with determination.
  • - با اراده کار دشوار خود را آغاز کرد.
  • - She was attacked by a shark.
  • - کوسه‌ای به او حمله کرد.
  • - The enemy attacked Mehran.
  • - دشمن به مهران یورش برد.
 • verb - transitive
  با گفتار و نوشتن به دیگری حمله کردن
 • verb - transitive
  (بیماری) دچار کردن، نازل شدن بر، عود کردن
  • - The disease attacked him suddenly.
  • - ناگهان دستخوش بیماری شد.
 • noun countable
  حمله، تجاوز، یورش، تعرض، تاخت، تاخت و تاز، افند، تک، تکش، تاخت
  • - newspaper attacks
  • - حملات روزنامه‌ها
  • - enemy attack
  • - حمله‌ی دشمن
  • - attack helicopter
  • - هلیکوپتر تک‌ور (ویژه‌ی حمله)
  • - attack force
  • - نیروی تک
 • noun
  (بیماری) بروز، عود
  • - an attack of giddiness
  • - بروز سرگیجه
  • - heart attack
  • - حمله‌ی قلبی
 • noun
  اصابت یا نزول ناخوشی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد attack

 1. noun physical assault
  Synonyms: advance, aggression, assailing, assailment, barrage, blitz, blitzkrieg, charge, defilement, dirty deed, drive, encounter, encroachment, foray, incursion, initiative, inroad, intervention, intrusion, invasion, irruption, mugging, offense, offensive, onrush, onset, onslaught, outbreak, push, raid, rape, rush, skirmish, storming, strike, thrust, violation, volley
  Antonyms: aid, defense, flight, protection, resistance, retreat, shelter, shield, support, surrender, sustenance
 2. noun verbal assault
  Synonyms: abuse, aggression, belligerence, blame, calumny, censure, combativeness, criticism, denigration, denunciation, impugnment, libel, pugnacity, slander, vilification
  Antonyms: defense, reprisal, resistance, retreat, submission, surrender
 3. noun sudden dysfunction or disorder
  Synonyms: access, ailment, bout, breakdown, convulsion, disease, failure, fit, illness, paroxysm, relapse, seizure, spasm, spell, stroke, throe
  Antonyms: health
 4. verb assault physically
  Synonyms: advance, aggress, ambush, assail, assault, bash, bat, bean, beat, beset, besiege, biff, blast, blister, boff, bombard, boot, bop, brain, bust, charge, chop down, clip, clock, club, combat, cook, harm, hit, hurt, infiltrate, invade, jump, kick, knock block off, knock cold, knock for a loop, larrup, lay siege to, light into, molest, mug, overwhelm, pounce upon, punch, raid, rush, set upon, slog, soak, stab, storm, strike, take the offensive, turn on, wallop, whop
  Antonyms: aid, defend, protect, resist, retreat, shelter, shield, submit, support, surrender, sustain
 5. verb assault verbally
  Synonyms: abuse, berate, blame, blitz, censure, criticize, impugn, jump down one’s throat, jump on one’s case, lay into, malign, refute, reprove, revile, shoot down, stretch, vilify
  Antonyms: defend, resist, submit, withstand
 6. verb set to work
  Synonyms: buckle down, deal with, dive into, plunge into, set to, start in on, tackle, take up, tear into
  Antonyms: be lazy, slough off

Idioms

لغات هم‌خانواده attack

ارجاع به لغت attack

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «attack» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/attack

لغات نزدیک attack

پیشنهاد بهبود معانی