فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Attached

American: əˈtæt͡ʃt British: əˈtæt͡ʃt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • سوم شخص مفرد:

  attaches
 • وجه وصفی حال:

  attaching
 • صفت تفضیلی:

  more attached
 • صفت عالی:

  most attached

معنی

 • adjective
  پیوسته، ضمیمه، دلبسته، علاقمند، وابسته، مربوط، متعلق
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد attached

 1. verb Create social or emotional ties
  Synonyms: fastened, appended, attributed, annexed, bound, bonded, welded, detailed, tethered, seized, raided, put, linked, joined, hitched, glued, fixed, distressed, connected, named, tied, cemented, appointed, affixed, associated, arrested, allocated, affiliated, adhered
 2. verb Attribute, ascribe
  Synonyms: ascribed, imputed, associated
  Antonyms: disunited
 3. verb Cause to be attached
  Synonyms: fastened, secured, connected, moored, fixed, added, coupled, clipped, appended, affixed
  Antonyms: detached, disunited, removed, disconnected, separated, severed, disjoined, unfastened, divorced
 4. verb Take temporary possession of as a security, by legal authority
  Synonyms: seized, confiscated, sequestered, appropriated, impounded
 5. adjective Used of buildings joined by common sidewalls
  Synonyms: affiliated, connected
  Antonyms: detached
 6. adjective Associated in an exclusive sexual relationship
  Synonyms: committed
  Antonyms: unattached, detached

لغات هم‌خانواده attached

ارجاع به لغت attached

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «attached» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/attached

لغات نزدیک attached

پیشنهاد بهبود معانی