با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Detailed

dɪˈteɪld ˈdiːteɪld
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • سوم شخص مفرد:

  details
 • وجه وصفی حال:

  detailing
 • صفت تفضیلی:

  more detailed
 • صفت عالی:

  most detailed

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective B2
  پرجزئیات، به‌ تفصیل، با جزئیات، مفصل، دقیق
  • - a detailed plan
  • - نقشه‌ی مشروح
  • - She sent me detailed information about the project.
  • - اطلاعات دقیقی از پروژه برایم فرستاد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد detailed

 1. adjective itemized, particularized
  Synonyms: abundant, accurate, all-inclusive, amplified, at length, blow-by-blow, circumstantial, circumstantiated, clocklike, complete, complicated, comprehensive, copious, definite, described, developed, disclosed, elaborate, elaborated, enumerated, exact, exhausting, exhaustive, finicky, full, fussy, individual, individualized, intricate, meticulous, minute, narrow, nice, point-by-point, precise, seriatim, specific, specified, thorough, unfolded
  Antonyms: brief, cursory, inexhaustive, nonspecific, sparing, uncomplicated, undetailed

ارجاع به لغت detailed

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «detailed» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/detailed

لغات نزدیک detailed

پیشنهاد بهبود معانی