با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Defend

dɪˈfend dɪˈfend
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  defended
 • شکل سوم:

  defended
 • سوم شخص مفرد:

  defends
 • وجه وصفی حال:

  defending
 • verb - transitive
  دفاع کردن، حمایت کردن، طرفداری کردن، محافظت کردن
  • - The newspapers defended her against the accusations.
  • - روزنامه‌ها از او در مقابل اتهامات حمایت کردند.
  • - She's running to defend her 400 meters title.
  • - او می‌دود تا رکورد 400 متر خود را حفظ کند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد defend

 1. verb protect
  Synonyms: avert, battle, beat off, bulwark, care for, cherish, conserve, contend, cover, entrench, espouse, fend off, fight, fight for, fortify, foster, garrison, guard, guard against, hedge, hold, hold at bay, house, insure, keep safe, look after, maintain, mine, nourish, oppose, panoply, preserve, prevent, provide sanctuary, repel danger, resist, retain, safeguard, save, screen, secure, shelter, shield, stave off, sustain, take in, uphold, war, ward off, watch, watch over, withstand
  Antonyms: abandon, attack, desert, leave, quit, relinquish, resign, surrender
 2. verb show support for
  Synonyms: advocate, aid, apologize for, argue, assert, back, back up, bear one out, befriend, champion, come to defense of, cover for, endorse, espouse, exculpate, exonerate, explain, go to bat for, guarantee, justify, maintain, plead, prove a case, put in a good word, rationalize, recommend, ride shotgun for, say in defense, second, speak up for, stand by, stand up for, stick up for, stonewall, support, sustain, thump for, uphold, vindicate, warrant
  Antonyms: deny, forsake, renounce

لغات هم‌خانواده defend

ارجاع به لغت defend

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «defend» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/defend

لغات نزدیک defend

پیشنهاد بهبود معانی