ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Invasion

ɪnˈveɪʒn ɪnˈveɪʒn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  invasions

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable B2
  تاخت‌وتاز، هجوم، تهاجم، حمله، یورش، تعرض، تجاوز، تازش، تاخت، گرفتن
  • - The history books are filled with stories of conquest and invasion.
  • - کتاب‌های تاریخ پر از داستان‌های تسخیر و تهاجم‌اند.
  • - The invasion of ants in my kitchen was difficult to control.
  • - کنترل حمله‌ی مورچه‌ها به آشپزخانه‌ام سخت بود.
  • - the invasion of England by the Normans in A.D. 1066
  • - گرفتن انگلستان توسط نورمان‌ها در سال 1066 میلادی
  • - the invasion of privacy of a newly married couple
  • - به هم زدن خلوت یک زوج تازه ازدواج کرده
  • - the invasion of the body by a disease
  • - مورد تهاجم قرار گرفتن بدن توسط یک بیماری
  • - the annual invasion of France by tourists
  • - هجوم سالیانه‌ی جهانگردان به فرانسه
  • - a severe locust invasion
  • - هجوم شدید ملخ
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد invasion

 1. noun attack, encroachment
  Synonyms: aggression, assault, breach, entrenchment, foray, forced entrance, incursion, infiltration, infraction, infringement, inroad, intrusion, irruption, maraud, offense, offensive, onslaught, overstepping, raid, transgression, trespass, usurpation, violation
  Antonyms: retreat, surrender, withdrawal

ارجاع به لغت invasion

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «invasion» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/invasion

لغات نزدیک invasion

پیشنهاد بهبود معانی