ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Conscience

ˈkɑːnʃns ˈkɒnʃns
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  consciences

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun C2
  وجدان، ضمیر، ذمه، باطن، دل
  • - to have a clear conscience
  • - وجدان پاک داشتن
  • - The murderer's conscience tormented him.
  • - آدم‌کش از وجدان خود رنج می‌برد.
  • - I don't want that matter on my conscience.
  • - نمی‌خواهم آن موضوع وجدانم را ناراحت بکند.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد conscience

 1. noun moral sense
  Synonyms: censor, compunction, demur, duty, inner voice, morals, principles, qualms, right and wrong, scruples, shame, small voice, squeam, still small voice, superego
  Antonyms: immorality

Collocations

ارجاع به لغت conscience

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «conscience» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/conscience

لغات نزدیک conscience

پیشنهاد بهبود معانی