ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Censor

ˈsensər ˈsensə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  censored
 • شکل سوم:

  censored
 • سوم شخص مفرد:

  censors
 • وجه وصفی حال:

  censoring
 • شکل جمع:

  censors

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable
  مأمور سانسور، بازرس مطبوعات و نمایش‌ها
  • - Government censors cut one-third of the film.
  • - سانسورکنندگان دولت یک سوم فیلم را بریدند.
 • verb - transitive
  سانسور کردن
  • - The media was heavily censored in Germany.
  • - در آلمان رسانه‌ها سخت سانسور می‌شدند.
  • - Do they censor letters in your country?
  • - آیا در کشور شما نامه‌ها را سانسور می‌کنند؟
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد censor

 1. verb forbid; ban; selectively remove
  Synonyms: abridge, blacklist, black out, bleach, bleep, blue-pencil, bowdlerize, clean up, conceal, control, cork, criticize, cut, decontaminate, delete, drop the iron curtain, edit, examine, excise, expurgate, exscind, inspect, launder, narrow, oversee, prevent publication, purge, purify, put the lid on, refuse transmission, repress, restrain, restrict, review, revile, sanitize, scissor out, squelch, sterilize, strike out, supervise communications, suppress, withhold
  Antonyms: allow, approve, endorse, permit, sanction

ارجاع به لغت censor

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «censor» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/censor

لغات نزدیک censor

پیشنهاد بهبود معانی