به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.

Squelch

skweltʃ skweltʃ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  squelched
 • شکل سوم:

  squelched
 • سوم شخص مفرد:

  squelches
 • وجه وصفی حال:

  squelching
 • شکل جمع:

  squelches

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - intransitive
  شلپ‌شلپ کردن، صدای شلپ‌شلپ درآوردن
  • - With each step, his boots squelched.
  • - با هر قدم، چکمه‌هایش شلپ‌شلپ می‌کرد.
  • - As they crossed the swampy terrain, their shoes continued to squelch.
  • - هنگامی که از زمین باتلاقی عبور می‌کردند، کفش‌هایشان هم‌چنان صدای شلپ‌شلپ درمی‌آورد.
 • verb - transitive
  انگلیسی آمریکایی پایان دادن، خاتمه دادن (به چیزی که مشکل‌ساز شده است)
  • - She squelched all the rumors by providing concrete evidence.
  • - او با ارائه‌ی شواهد محکم به تمام شایعات پایان داد.
  • - I had to squelch the rumors before they spread any further.
  • - مجبور شدم به این شایعات پیش از اینکه بیشتر منتشر شوند خاتمه دهم.
 • verb - transitive
  انگلیسی آمریکایی سرکوب کردن، منکوب کردن، خفه کردن، خاموش کردن (با نیروی قهریه یا فشار)
  • - The people's inner joy that neither war nor poverty could squelch.
  • - نه جنگ و نه فقر نتوانسته بود شادی درونی مردم را سرکوب کند.
  • - The boss decided to squelch any dissenting opinions during the meeting.
  • - رئیس تصمیم گرفت در طول جلسه هرگونه نظر مخالف را خاموش کند.
 • noun countable
  شلپ‌شلپ (اغلب به‌صورت مفرد می‌آید)
  • - a squelch in the mud
  • - شلپ‌شلپ در گل‌و‌لای
  • - The sound of the wet sponge hitting the floor was a good squelch.
  • - صدای برخورد اسفنج خیس به زمین، شلپ‌شلپ خوبی بود.
 • verb - transitive
  شلپ‌شلپ‌کنان رفتن، شلپ‌شلپ‌کنان حرکت کردن
  • - Cows were squelching in the mud.
  • - گاوها در گل شلپ‌شلپ‌کنان می‌رفتند.
  • - She squelched through the muddy field.
  • - او در مزرعه‌ی گل‌آلود شلپ‌شلپ‌کنان حرکت کرد.
 • noun
  خاموش شدن، سرکوب شدن (عمل)
  • - The squelch of his laughter was indicative of his attempt to suppress his amusement.
  • - خاموش شدن صدای خنده‌اش نشان‌دهنده‌ی تلاشش برای سرکوب سرگرمی‌اش بود.
  • - His attempt to reveal classified information was met with a swift squelch.
  • - تلاشش برای فاش کردن اطلاعات طبقه‌بندی‌شده با سرکوب سریع روبه‌رو شد.
 • verb - transitive
  له کردن (با افتادن روی چیزی یا لگدمال کردن)
  • - Camels squelched the peaches underfoot.
  • - شترها هلوها را زیر پا له کردند.
  • - He squelched the bug beneath his shoe.
  • - حشره‌ی زیر کفشش را له کرد.
 • noun
  (الکترونیک) خاموش‌ساز (مدار کاهش‌دهنده‌ی یا حذف‌کننده‌ی نویز در گیرنده‌ی رادیویی)
  • - The squelch in my radio receiver was able to eliminate all background noise.
  • - خاموش‌ساز در گیرنده‌ی رادیویی من قادر بود تمام نویزهای پس‌زمینه را از بین ببرد.
  • - Adjusting the squelch on my old car radio helped improve the overall sound quality.
  • - تنظیم کردن خاموش‌ساز در رادیوی ماشین قدیمی من به بهبود کیفیت کلی صدا کمک کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد squelch

 1. verb suppress, restrain
  Synonyms: black out, censure, crush, extinguish, kill, muffle, oppress, quelch, quench, repress, settle, shush, sit on, smother, squash, stifle, strangle, thwart
  Antonyms: allow, release

ارجاع به لغت squelch

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «squelch» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/squelch

لغات نزدیک squelch

پیشنهاد بهبود معانی