ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Conspiratorial

kənˌspɪrəˈtɔːriəl kənˌspɪrəˈtɔːriəl
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  حاکی از توطئه و توطئه‌سازی، توطئه‌آمیز، مرموزانه، توطئه‌گرانه
  • - They whispered in a conspiratorial tone.
  • - با لحنی توطئه‌آمیز نجوا می‌کردند.
  • - a conspiratorial plan
  • - نقشه‌ی توطئه‌آمیز
  • - The detective wore a conspiratorial smile as he revealed the secret information.
  • - کارآگاه وقتی اطلاعات مخفی را فاش کرد، لبخندی مرموزانه زد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد conspiratorial

 1. adjective Relating to or characteristic of conspiracy or conspirators
  Synonyms: conspirative

ارجاع به لغت conspiratorial

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «conspiratorial» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/conspiratorial

لغات نزدیک conspiratorial

پیشنهاد بهبود معانی