ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Crescent

ˈkresnt ˈkresnt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  crescents

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable
  هلال، ماه نو، (صفت‌گونه) هلالی، هلالی‌شکل
  • - I saw the green fields of heaven and the crescent of the new moon
  • - مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو
  • - The bay formed a natural crescent, with sandy beaches stretching along its curved edge.
  • - این خلیج یک هلال طبیعی را با سواحل شنی‌ای که در امتداد لبه‌ی خمیده‌ی آن کشیده شده بود، شکل می‌داد.
 • adjective
  روبه‌افزایش، روبه‌رشد
  • - The company's profits showed a crescent trend.
  • - سود شرکت روندی روبه‌افزایش را نشان داد.
  • - The artist's popularity was on a crescent trajectory.
  • - محبوبیت این هنرمند در مسیر روبه‌رشد بود.
  • - Amirpoor Crescent
  • - دور برگردان (راه نیم‌دایره‌ای) امیرپور
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد crescent

 1. adjective sickle-shaped
  Synonyms: bowed, bow-shaped, concave, convex, crescentic, crescentiform, curved, falcate, semicircular
 2. noun sickle-shaped object
  Synonyms: bow, concave figure, convex figure, cresentoid, curve, demilune, half-moon, horned moon, lune, meniscus, new moon, old moon, sickle

ارجاع به لغت crescent

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «crescent» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/crescent

لغات نزدیک crescent

پیشنهاد بهبود معانی