ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Curve

kɜːrv kɜːv
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  curved
 • شکل سوم:

  curved
 • سوم شخص مفرد:

  curves
 • وجه وصفی حال:

  curving
 • شکل جمع:

  curves

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun adverb countable B2
  خط منحنی، چیز کج، خط خمیده انحنا ، پیچ
 • noun adverb countable
  منحنی، خم
  • - Here the train goes around a curve.
  • - خط آهن در اینجا دور می‌زند.
  • - the curve of the river
  • - انحنای رودخانه
  • - The price curve has been rising.
  • - نمودار قیمتها در حال صعود است.
  • - curve of revolution
  • - خم چرخی، منحنی دوار
  • - curve fitting
  • - چم برازی، برازاندن منحنی (آمار)
  • - Curve the line carefully.
  • - خط را با دقت قوس‌دار بکن.
  • - His lips were curved in a smile.
  • - لبخند به لبانش انحنایی بخشیده بود.
  • - The river curves around the hill.
  • - رودخانه تپه را دور می‌زند.
  • - The missile curved toward its target.
  • - موشک به سوی هدف دور (چول) زد.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد curve

 1. noun arched, rounded line or object
  Synonyms: ambit, arc, arch, bend, bight, bow, camber, catenary, chord, circle, circuit, circumference, compass, concavity, contour, crook, curlicue, curvation, curvature, ellipse, festoon, flexure, hairpin, half-moon, helix, horseshoe, hyperbola, incurvation, incurvature, loop, meniscus, ogee, parabola, quirk, rondure, round, sinuosity, sweep, swerve, trajectory, turn, vault, whorl
  Antonyms: line
 2. verb bending in a shape or course
  Synonyms: arc, arch, bend, bow, buckle, bulge, coil, concave, convex, crook, crumple, curl, deviate, divert, gyrate, hook, incurve, inflect, loop, round, skew, snake, spiral, stoop, swerve, turn, twist, veer, wind, wreathe
  Antonyms: straighten

Collocations

 • curved chart

  نمودار منحنی شکل، نمودار غیرخطی

 • curved plotter

  (مکانیک) منحنی نگار، چول‌نگار

ارجاع به لغت curve

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «curve» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/curve

لغات نزدیک curve

پیشنهاد بهبود معانی