با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Disparage

dɪˈspærɪdʒ dɪˈspærɪdʒ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  disparaged
 • شکل سوم:

  disparaged
 • سوم شخص مفرد:

  disparages
 • وجه وصفی حال:

  disparaging
 • verb - transitive
  ناسازی، فضیلت چیزی را انکارکردن، کم گرفتن، بی‌قدرکردن، پست کردن، بی‌اعتبارکردن
  • - He used to disparage his brother's achievements.
  • - او موفقیت‌های برادرش را ناچیز می‌شمرد.
  • - her disparaging remarks
  • - گفته‌های تحقیرآمیز او
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد disparage

 1. verb criticize; detract from
  Synonyms: abuse, belittle, chill, cry down, decry, defame, degrade, deject, demoralize, denigrate, deprecate, depreciate, deride, derogate, dis, discourage, discredit, disdain, dishearten, dismiss, dispirit, dispraise, downcry, dump on, lower, malign, minimize, pan, put down, put hooks in, rap, ridicule, roast, run down, scorch, scorn, slam, slander, smear, sour grapes, tear down, traduce, underestimate, underrate, undervalue, vilify, write off
  Antonyms: approve, commend, compliment, flatter, laud, praise, sanction

ارجاع به لغت disparage

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «disparage» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/disparage

لغات نزدیک disparage

پیشنهاد و بهبود معانی