فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Farouche

fʌˈɑːuːʃ fəˈruːʃ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد farouche

  1. adjective
    Synonyms: fierce, savage, sullen, surly, wild

ارجاع به لغت farouche

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «farouche» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/farouche

لغات نزدیک farouche

پیشنهاد بهبود معانی