فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Feet

fiːt fiːt
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها

 • noun plural
  پاها
 • verb - intransitive
  پازدن ،قدم زدن
 • noun
  پایه ،پایین ،دامنه
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد feet

 1. noun A metrical unit in verse
  Synonyms: meters, accents, measures, intervals
 2. noun A foundation
  Synonyms: base, fundaments, bottoms, substructures, seats, footings, foundations, grounds, bases, piers, bed
  Antonyms: top, lids
 3. noun The part of the leg of a human being below the ankle joint
  Synonyms: foot, extremities, hooves, pedes, dogs, hoofs, pads, paws, speeds, soles, tootsies, heels, dances, bottoms, nadirs, measurements, base, arch
  Antonyms: head
 4. noun A unit of measurement
  Synonyms: board-feet
 5. noun An army unit consisting of soldiers who fight on foot
  Synonyms: infantries
 6. adjective
  Synonyms: pedal, podalic

Idioms

 • feet of clay

  نقطه‌ی ضعف (در شخصیت)، عیب، کاستی

 • get one's feet wet

  کاری را تازه آغاز کردن، برای اولین بار کردن

 • have one's feet on the ground

  واقع‌بین بودن، دنبال خواب و خیال نرفتن

  واقع‌بین بودن، عقاید پادرهوا نداشتن

 • on one's feet

  1- سالم، تندرست 2- آگاه، به‌هوش 3- ایستاده 4- مستقر، پابرجا 5- بی‌مقدمه، فی‌البداهه

 • sit at the feet of

  مرید (کسی) بودن، کوچک کسی بودن

 • stand on one's own (two) feet

  روی پای خود ایستادن، مستقل بودن

 • sweep (or carry) off one's feet

  (از شدت عشق یا محبت یا احساسات) از خود بیخود کردن

ارجاع به لغت feet

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «feet» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/feet

لغات نزدیک feet

پیشنهاد بهبود معانی