«مفتخریم که از لوگوی جدید فست‌دیکشنری رونمایی کنیم»
مشاهده لوگوی جدید

Heliotrope معنی

  • American English phonetic: ˈhiːliətroʊp
  • British English phonetic: ˈhiːliətrəʊp / / ˈhe-
  • (Noun) (گیاه شناسی) گل افتاب پرست (مثل گل همیشه بهار)، افتابگرای، گل افتاب گردان، ارغوانی روشن، یشم ختایی، حجرالدم، سرخ ژاسب

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator