فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

J

dʒeɪ dʒeɪ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  js

توضیحات

شکل جمع دیگر این لغت: J's

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable uncountable
  J (دهمین حرف الفبای انگلیسی)
  • - My friend's name starts with a 'J'.
  • - اسم دوستم با "J" شروع می‌شود.
  • - Can you spot the letter 'j' in this word search?
  • - آیا می‌توانید حرف 'j' را در این جست‌وجوی کلمه پیدا کنید؟
 • abbreviation noun countable
  فیزیک ژول (واحد اندازه‌گیری دما یا انرژی)
  • - The battery supplies 500 J of power.
  • - باتری ۵۰۰ ژول برق تامین می‌کند.
  • - The car's engine produces 300 J of energy.
  • - موتور خودرو ۳۰۰ ژول انرژی تولید می‌کند.
 • noun countable uncountable
  صدای j، تولید صدای j
  • - The j in her voice was unmistakable.
  • - آوای او برای صدای j بدون‌ اشتباه بود.
  • - The j in his words echoed through the room.
  • - صدای j در کلمات او در اتاق منعکس شد.
 • noun countable
  ریاضی بردار موازی با محور طول‌ها
  • - The direction of j is always perpendicular to the x-axis.
  • - جهت بردار موازی با محور طول‌ها همیشه بر محور x عمود است.
  • - In this problem, we need to find the magnitude of j.
  • - در این مسئله باید اندازه‌ی بردار موازی با محور طول‌ها را پیدا کنیم.
 • noun
  (در فهرست یا رده‌بندی و غیره) دهمین، دهم
  • - The j color
  • - دهمین رنگ
  • - J place
  • - جایگاه دهم
 • noun countable uncountable
  J مانند، هرچیز شبیه به J
  • - The tree branches formed a perfect j against the sky.
  • - شاخه‌های درخت شکلی J مانند زیبایی را در مقابل آسمان تشکیل دادند.
  • - The clouds in the sky looked like a giant J.
  • - ابرهای آسمان شبیه به J بزرگی بودند.
 • noun plural informal
  ورزش جامپ‌شات، پرتاب پرشی، پرتاب جفت
  • - She practiced her j for hours every day.
  • - او هر روز ساعت‌ها پرتاب پرشی خود را تمرین می‌کرد.
  • - Their teammate has the best j on the team.
  • - هم‌تیمی آن‌ها بهترین جامپ‌شات را در تیم دارد.
 • abbreviation noun countable
  سرباز (ورق بازی)
  • - the jack of clubs
  • - سرباز خاج
  • - I like playing games with the j card.
  • - من دوست دارم با کارت سرباز بازی کنم.
 • abbreviation noun countable
  نشریه، ژورنال، مجله
 • abbreviation noun uncountable
  دادرسی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد j

 1. noun A unit of electrical energy equal to the work done when a current of one ampere passes through a resistance of one ohm for one second
  Synonyms: joule, watt-second
 2. noun The 10th letter of the Roman alphabet
  Synonyms: j.

ارجاع به لغت j

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «j» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/j

لغات نزدیک j

پیشنهاد بهبود معانی