با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Kittenish

ˈkɪt̬nɪʃ ˈkɪtn-ɪʃ
آخرین به‌روزرسانی:
  • adjective
    مثل بچه گربه
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد kittenish

  1. adjective frisky, playful
    Synonyms: childish, coquettish, coy, elvish, flirtatious, frolicsome, fun-loving, impish, jaunty, mischievous, sportive
    Antonyms: lethargic, stiff, unplayful

ارجاع به لغت kittenish

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «kittenish» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/kittenish

لغات نزدیک kittenish

پیشنهاد و بهبود معانی