فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Look Down On

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • phrasal verb B2
    به دیده‌ی حقارت نگریستن، کم شمردن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد look down on

  1. phrasal verb hold in contempt
    Synonyms: abhor, contemn, despise, disdain, scorn, scout, sneer, spurn, turn nose up at
    Antonyms: approve, honor, laud, look up to, praise

ارجاع به لغت look down on

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «look down on» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/look-down-on

لغات نزدیک look down on

پیشنهاد بهبود معانی