فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Supernaturally

ˌsuːpərˈnætʃərli ˌsuːpəˈnætʃrli
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adverb
  (به گونه‌ای که به نظر می‌رسد ناشی از نیروهایی است که نمی‌توان آن‌ها را با علم توضیح داد) به‌طور ماوراءالطبیعه، به‌طور فراطبیعی، به‌طور خارق‌العاده
  • - God could have plowed the fields supernaturally, but He chose instead to use the ordinary means of man to do so.
  • - خداوند می‌توانست مزارع را به‌طور ماوراءالطبیعه شخم بزند، اما به جای آن ترجیح داد از وسایل معمولی بشر برای این کار بهره بگیرد.
  • - It is impossible for a person to go without food and water for forty days, but God supernaturally sustained Moses.
  • - محال است که انسان چهل روز بدون آب و غذا گذران کند، اما خداوند به‌طور فراطبیعی موسی را خوراک داد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد supernaturally

 1. adverb In a supernatural manner
  Synonyms: preternaturally

لغات هم‌خانواده supernaturally

ارجاع به لغت supernaturally

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «supernaturally» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/supernaturally

لغات نزدیک supernaturally

پیشنهاد بهبود معانی