فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Supernatural

ˌsuːpərˈnætʃərl ˌsuːpəˈnætʃrəl
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله

 • noun adjective B2
  ماوراءطبیعی، فوق‌العاده
  • - dancing with supernatural skill
  • - رقصیدن با مهارت خارق‌العاده
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد supernatural

 1. adjective mysterious, not of this world
  Synonyms: abnormal, celestial, concealed, dark, fabulous, fairy, ghostly, heavenly, hidden, impenetrable, invisible, legendary, metaphysical, miraculous, mystic, mythical, mythological, numinous, obscure, occult, paranormal, phantom, phenomenal, preternatural, psychic, rare, secret, spectral, superhuman, superior, supermundane, superordinary, supranatural, transcendental, uncanny, uncomprehensible, unearthly, unfathomable, unintelligible, unknowable, unknown, unnatural, unrevealed, unusual
  Antonyms: earthly, existent, genuine, natural, real, true

لغات هم‌خانواده supernatural

ارجاع به لغت supernatural

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «supernatural» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/supernatural

لغات نزدیک supernatural

پیشنهاد بهبود معانی