«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

Legendary معنی

 • American English phonetic: ˈledʒderi
 • British English phonetic: ˈledʒndri
 • (Adjective) افسانه‌ای
  • - Rustam was a legendary hero.
  • - رستم یک قهرمان افسانه‌ای بود.
  • - the legendary Amir Arsalan
  • - امیر ارسلان نامدار
  • - the legendary story of Nayeb Hossein
  • - سرگذشت افسانه مانند نایب حسین
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator