فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Famed

feɪmd feɪmd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • سوم شخص مفرد:

  fames
 • وجه وصفی حال:

  faming
 • صفت تفضیلی:

  more famed
 • صفت عالی:

  most famed

معنی و نمونه‌جمله

 • adjective
  نامور، بلندآوازه، معروف، مشهور، نامدار
  • - the famed museums of London and New York
  • - موزه‌های بلندآوازه‌ی لندن و نیویورک
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد famed

 1. adjective Widely known and esteemed
  Synonyms: noted, celebrated, renowned, famous, illustrious, notable, distinguished, eminent, great, preeminent, far-famed, prestigious, prominent, redoubtable
 2. adjective Widely known and discussed
  Synonyms: famous, leading, notorious, popular, well-known
 3. adjective Widely known; renowned.
  Synonyms: famous

لغات هم‌خانواده famed

ارجاع به لغت famed

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «famed» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/famed

لغات نزدیک famed

پیشنهاد بهبود معانی