فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fabulous

ˈfæbjələs ˈfæbjələs
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more fabulous
 • صفت عالی:

  most fabulous

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective B2
  فوق‌العاده، خیلی خوب، عالی
  • - a fabulous trip to Hamadan
  • - سفری عالی به همدان
  • - The view from the top of the mountain was fabulous.
  • - منظره از بالای کوه فوق‌العاده بود.
 • adjective
  ادبی خیالی، افسانه‌ای، افسانه‌وار
  • - The hotel suite had a fabulous view of the city skyline, creating an unforgettable experience for its guests.
  • - سوئیت هتل منظره‌ای افسانه‌ای از افق شهر داشت و تجربه‌ای فراموش‌نشدنی را برای مهمانان خود رقم زد.
  • - Fabulous party
  • - مهمانی افسانه‌ای
 • adjective informal
  شگفت‌انگیز، شگفت‌آور
  • - The party last night was absolutely fabulous!
  • - مهمانی دیشب کاملاً شگفت‌انگیز بود!
  • - The artist's latest painting was a fabulous masterpiece.
  • - آخرین نقاشی این هنرمند یک شاهکار شگفت‌آور بود.
 • adjective
  زیاد، بزرگ (ازنظر اندازه و مقدار)
  • - The chef prepared a fabulous feast for our special occasion.
  • - سرآشپز برای مناسبت خاص ما یک ضیافت بزرگ تدارک دید.
  • - The newly renovated hotel boasted fabulous amenities.
  • - هتل تازه بازسازی‌شده دارای امکانات زیادی بود.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fabulous

 1. adjective amazing, wonderful
  Synonyms: 10, A-1, aces, A-OK, astonishing, astounding, awesome, best, breathtaking, cool, doozie, extravagant, fab, fantastic, fictitious, first-class, greatest, groovy, immense, inconceivable, incredible, legendary, marvelous, mind-blowing, out-of-sight, out-of-this-world, outrageous, peachy, phenomenal, primo, prodigious, rad, remarkable, spectacular, striking, stupendous, super, superb, terrific, top drawer, tops, turn-on, unbelievable, unreal, wicked
  Antonyms: common, normal, ordinary, simple

ارجاع به لغت fabulous

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fabulous» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fabulous

لغات نزدیک fabulous

پیشنهاد بهبود معانی