ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Celestial

sɪˈlestʃl səˈlestiəl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  celestials

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  الهی، آسمانی، سماوی
  • - celestial bodies
  • - جرم‌های آسمانی
  • - He believed with a kind of celestial trust, that we would win.
  • - او با اعتمادی ملکوتی اعتقاد داشت که ما پیروز خواهیم شد.
  • - angels and other celestial beings
  • - فرشتگان و دیگر موجودات علوی
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد celestial

 1. adjective heavenly
  Synonyms: angelic, astral, beatific, blessed, divine, elysian, empyral, empyrean, eternal, ethereal, godlike, hallowed, holy, immortal, Olympian, otherworldly, seraphic, spiritual, sublime, supernal, supernatural, transcendental, transmundane
  Antonyms: earthly, hellish, infernal, mortal

ارجاع به لغت celestial

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «celestial» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/celestial

لغات نزدیک celestial

پیشنهاد بهبود معانی