فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Tabu

American: təˈbuː British: təˈbuː
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun verb - transitive adjective
    ( taboo ) تابو، حرام، منع یا نهی مذهبی، حرام شمرده
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد tabu

  1. noun An inhibition or ban resulting from social custom or emotional aversion
    Synonyms: taboo
  2. adjective Excluded from use or mention
    Synonyms: taboo, forbidden, out, prohibited, proscribed, verboten

ارجاع به لغت tabu

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «tabu» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/tabu

لغات نزدیک tabu

پیشنهاد بهبود معانی