صاحب به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    saaheb
  • owner, master, possessor(of), one endowed(with)
  • زن
  • proprietress
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد صاحب

پیشنهاد و بهبود معانی