صلیب سرخ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • Red Cross
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صلیب سرخ

پیشنهاد و بهبود معانی