پول به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • وچه، سکه، اسکناس
 • فونتیک فارسی

  pool
 • اسم
  money, paper money, cash, coin, currency
  • - پولی که در جا مالیات آن کسر می‌شود، پول مالیات در رفته

  • - money taxed as source
  • - مثل اینکه می‌خواهی باز هم از من پول قرض کنی!

  • - Suppose you want to borrow money from me again!
  • - سلامتی موهبتی است که با پول نمی‌توان خرید.

  • - Health is a blessing that money cannot buy.
 • قیمت، هزینه
 • فونتیک فارسی

  pool
 • اسم
  price, fee, cost
  • - هزینه سفر - برای مثال پول بلیط و هتل - توسط شرکت پرداخت خواهد شد.

  • - Travel expenses, e.g. ticket and hotel costs, will be paid by the company.
  • - پول تمبر و تلفن

  • - (postal) stamp and telephone charges
 • عامیانه dough, lolly, loot, shekels
 • pool
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پول

لغات نزدیک پول

پیشنهاد و بهبود معانی