چشم به راه بودن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • await, attend, wait
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چشم به راه بودن

پیشنهاد و بهبود معانی