کمی مشروب الکلی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه tot
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کمی مشروب الکلی

پیشنهاد و بهبود معانی