کنیز به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    kaniz
  • bondswoman, female slave
  • قدیمی handmaiden
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کنیز

لغات نزدیک کنیز

پیشنهاد و بهبود معانی