«مفتخریم که از لوگوی جدید فست‌دیکشنری رونمایی کنیم»
مشاهده لوگوی جدید

Applied معنی

  • American English phonetic: əˈplaɪd
  • British English phonetic: əˈplaɪd
  • (Adjective) کابردی، کاربسته
  • (Adjective) عملی، بکار بردنی، بکاربرده (شده)، برای هدف معین بکار رفته، وضع معموله
    • - applied sciences
    • - علوم کاربردی

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator