فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Amputate

ˈæmpjəteɪt ˈæmpjəteɪt ˈæmpjəteɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  amputated
 • شکل سوم:

  amputated
 • سوم شخص مفرد:

  amputates
 • وجه وصفی حال:

  amputating

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive
  (جراحی) قطع عضو کردن، جدا کردن، وابریدن، از تن جدا کردن
  • - The surgeon amputated Hassan's hand.
  • - جراح دست حسن را قطع کرد.
  • - amputation
  • - وابری، وابرش، قطع (عضو)
  • - He has had a leg amputated.
  • - یک پایش را قطع کرده‌اند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد amputate

 1. verb remove a limb
  Synonyms: cut away, cut off, dismember, eliminate, excise, lop, separate, sever, truncate

ارجاع به لغت amputate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «amputate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/amputate

لغات نزدیک amputate

پیشنهاد بهبود معانی