فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Bite The Bullet

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • idiom
    سختی را با شجاعت تحمل کردن، تاب آوردن، سوختن و ساختن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد bite the bullet

  1. verb endure pain bravely
    Synonyms: be forced, bow to fate, cross the Rubicon, face the music, have no choice, know no alternative, leap into the breach, pay the piper, seize the opportunity, stand up and take it, suck it up, swallow the pill, take it, take one’s medicine, take the rap

ارجاع به لغت bite the bullet

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «bite the bullet» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/bite-the-bullet

لغات نزدیک bite the bullet

پیشنهاد بهبود معانی