Bring (or Come Or Get) Into Line

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • collocation
    به صف کردن (یا شدن)، ردیف کردن، هم‌ساز کردن، سر راست کردن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت bring (or come or get) into line

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «bring (or come or get) into line» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/bring (or come or get) into line

لغات نزدیک bring (or come or get) into line

پیشنهاد بهبود معانی