ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cap

kæp kæp kæp kæp
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  capped
 • شکل سوم:

  capped
 • سوم شخص مفرد:

  caps
 • وجه وصفی حال:

  capping
 • شکل جمع:

  caps

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable A2
  سرپوش، کلاه (نرم و پارچه‌ای و بی‌لبه و یا فقط لبه‌ای در جلو که اغلب به عنوان بخشی از لباس فرم پوشیده می‌شود)، کلاهک، رأس
  • - a baby's cap
  • - کلاه بچه
  • - a fool's cap
  • - کلاه دلقک
  • - a cardinal's cap
  • - کلاه مطران
  • - They went to his room cap in hand and asked for more money.
  • - کلاه به دست به اتاقش رفتند و تقاضای پول بیشتری کردند.
  • - He had a green woolen cap on.
  • - او کلاه پشمی سبزی به سر داشت.
  • - a professor's cap
  • - کلاه استادی
  • - nurses' cap
  • - کلاه پرستاران
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • noun countable
  ( capa ) طاق
 • noun
  (بودجه و هزینه و غیره) حداکثر
  • - The congress has put a cap on the expenditures for this project.
  • - کنگره برای هزینه‌ی این طرح حدی معلوم کرده است.
 • noun
  هر چیز کلاه مانند، درپوش، کلاه کپی، فینه، شب کلاه، کلاه ویژه (که نشانگر شغل و غیره باشد)، سر بطری یا قوطی
  • - He lifted the bottle's cap and drank.
  • - او در بطری را باز کرد و نوشید.
  • - He capped the bottle and put it back in the refrigerator.
  • - او در بطری را گذاشت و آن را دوباره در یخچال قرار داد.
  • - a bottle's cap
  • - سر بطری
  • - The cake was coated with chocolate and capped with a sour cherry.
  • - کیک با لایه‌ای از شکلات پوشیده شده بود و آلبالویی بر نوک آن قرار داشت.
  • - a mushroom's cap
  • - کلاهک قارچ
 • verb - transitive
  کلاه سرگذاشتن، کلاه دار کردن
  • - to cap a nurse
  • - به پرستار کلاه پرستاری اعطا کردن(به نشان فراغت از تحصیل)
 • verb - transitive
  پیشی گرفتن بر، برابری کردن، سبقت گرفتن
 • verb - transitive
  (در نقل قول و مشاعره) جواب آوردن، مشاعره کردن
  • - Can you cap this verse?
  • - آیا می‌توانی جواب این شعر را بیاوری؟
  • - to cap a quotation
  • - نقل قول بهتری آوردن (در پاسخ)
  • - We capped verses for two hours.
  • - دو ساعت با هم مشاعره کردیم.
 • verb - transitive
  به اوج رساندن، (از دیگری) بهتر انجام دادن
  • - He capped his performance with a song.
  • - او نمایش خود را با ارائه آوازی به اوج رساند.
 • verb - transitive
  (در بطری و غیره را) بستن، تشتک روی چیزی قرار دادن، با کلاهک پوشاندن، پوشش‌دارکردن
  • - Snow had capped the mountains.
  • - برف نوک کوه‌ها را فرا گرفته بود.
 • verb - transitive
  سلام دادن به‌وسیله‌ی برداشتن کلاه از سر
 • abbreviation
  (cap) [capacity]
 • abbreviation
  (cap) [capital]
 • abbreviation
  (cap) [capitalize; capitalized]
 • abbreviation
  (CAP) [Civil Air Patrol]
 • abbreviation
  (CAP) [combat air patrol]
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cap

 1. noun small hat
  Synonyms: beanie, beret, bonnet, dink, fez, pillbox, skullcap, tam, tam o’shanter
 2. verb outdo a performance
  Synonyms: beat, best, better, button down, button up, can, clinch, cob, complete, cover, crest, crown, do to a T, eclipse, exceed, excel, finish, outshine, outstrip, pass, put the lid on, surmount, surpass, top, top it off, transcend, trump, wrap up

Idioms

 • cap in hand

  کلاه به دست (با تواضع)

 • cap one thing with another

  چیزی را بر تارک چیز دیگری گذاشتن، چیزی را روی چیز دیگری قرار دادن

 • cap the climax

  (امریکا - عامیانه) بیش یا بهتر از حد انتظار انجام دادن، از خوب هم بهتر عرضه کردن، شاهکار کردن

 • if the cap fits!

  (در مورد کنایه و غیره) اگر به شما می‌خورد، به خود بگیرید!، منظورم شما بود!

 • set one's cap for

  (برای شوهری) در نظر گرفتن، به شکار شوهر (یا معشوق) رفتن

ارجاع به لغت cap

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cap» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cap

لغات نزدیک cap

پیشنهاد بهبود معانی