ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Catching

ˈkætʃɪŋ ˈkætʃɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  caught
 • شکل سوم:

  caught
 • سوم شخص مفرد:

  catches

معنی و نمونه‌جمله

 • adjective
  واگیر، فریبنده، جاذب
  • - A cold is catching but cancer is not (catching).
  • - سرماخوردگی واگیر دارد ولی سرطان (واگیر) ندارد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد catching

 1. adjective contagious (disease)
  Synonyms: communicable, dangerous, endemic, epidemic, epizootic, infectious, infective, miasmatic, pandemic, pestiferous, pestilential, taking, transferable, transmittable
  Antonyms: uncontagious

ارجاع به لغت catching

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «catching» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/catching

لغات نزدیک catching

پیشنهاد بهبود معانی