ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cosmic

ˈkɑːzmɪk ˈkɒzmɪk
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more cosmic
 • صفت عالی:

  most cosmic

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  وابسته بگیتی، کیهانی، مربوط به عالم هستی
  • - Cosmic laws are the foundations of the science of physics.
  • - قوانین کیهانی پایه‌های علم فیزیک را تشکیل می‌دهند.
  • - cosmic dust
  • - غبار کیهانی
  • - The cosmic distances separating the galaxies.
  • - فواصل عظیمی که کهکشان‌ها را از هم جدا می‌کند.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cosmic

 1. adjective limitless; universal
  Synonyms: catholic, cosmogonal, cosmogonic, cosmopolitan, ecumenical, empyrean, global, grandiose, huge, immense, infinite, measureless, planetary, vast, worldwide
  Antonyms: bounded, limited

ارجاع به لغت cosmic

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cosmic» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cosmic

لغات نزدیک cosmic

پیشنهاد بهبود معانی