ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Crazily

آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adverb
  به‌گونه‌ای احمقانه و غیرمنطقی، دیوانه‌وار
  • - We can't afford the crazily expensive ticket prices.
  • - قیمت‌های به‌طور غیرمنطقی گران بلیت از عهده‌ی ما خارج است.
  • - Crazily, she felt shy when she saw him.
  • - به‌گونه‌ای احمقانه، وقتی او را دید احساس خجالت کرد.
 • adverb
  به‌طور پراشتیاق و کنترل‌نشده
  • - The audience cheered crazily.
  • - تماشاگران به‌طور پراشتیاق و پرشور به تشویق پرداختند.
  • - Sue started shouting crazily.
  • - سو به‌گونه‌ای کنترل‌نشده شروع به فریاد زدن کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد crazily

 1. adverb furiously
  Synonyms: irrationally, hastily, madly, rashly, witlessly, insanely, psychotically, maniacally, ravingly, rabidly, wildly

ارجاع به لغت crazily

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «crazily» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/crazily

لغات نزدیک crazily

پیشنهاد بهبود معانی