ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cynic

ˈsɪnɪk ˈsɪnɪk
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  cynics

معنی و نمونه‌جمله

 • noun adjective countable
  بدبین و عیب‌جو، پیرو مکتب کلبیون
  • - A cynic is skeptical of worldly desires and of human beings.
  • - آدم منفی‌باف به علایق دنیوی و به انسانها بدبین است.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cynic

 1. noun nonbeliever
  Synonyms: carper, caviler, detractor, disbeliever, doubter, doubting Thomas, egoist, egotist, flouter, misanthrope, misanthropist, misogamist, misogynist, mocker, pessimist, questioner, satirist, scoffer, skeptic, sneerer, unbeliever
  Antonyms: believer, optimist

ارجاع به لغت cynic

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cynic» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cynic

لغات نزدیک cynic

پیشنهاد بهبود معانی