با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dine

daɪn daɪn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dined
 • شکل سوم:

  dined
 • سوم شخص مفرد:

  dines
 • وجه وصفی حال:

  dining
 • noun verb - transitive verb - intransitive
  ناهار خوردن، شام خوردن، شام دادن
  • - We dined in a large room.
  • - در اتاق بزرگی شام خوردیم.
  • - They dined their foreign guests every night.
  • - آنان هر شب مهمانان خارجی خود را شام می‌دادند.
  • - Tonight I'll dine in.
  • - امشب در منزل شام خواهم خورد.
  • - We had to dine on bread and cheese.
  • - ما مجبور شدیم که به نان و پنیر بسازیم.
  • - Last night we dined out.
  • - دیشب در خارج از منزل شام خوردیم.
  • - Let's dine out tonight!
  • - بیا امشب شام برویم بیرون!
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dine

 1. verb eat, often formally
  Synonyms: banquet, breakfast, consume, do lunch, eat out, fall to, feast, feed on, lunch, sup, supper
  Antonyms: abstain

Phrasal verbs

 • dine in

  در منزل شام خوردن

 • dine on (or off)

  خوردن (چیز خاصی)

 • dine out

  در خارج از منزل خوراک (شام) خوردن

 • dine out on

  (انگلیس - عامیانه) سر شام از چیزی حرف زدن

Collocations

ارجاع به لغت dine

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dine» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dine

لغات نزدیک dine

پیشنهاد و بهبود معانی