فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Feast

fiːst fiːst
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  feasted
 • شکل سوم:

  feasted
 • سوم شخص مفرد:

  feasts
 • وجه وصفی حال:

  feasting
 • شکل جمع:

  feasts

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - transitive verb - intransitive countable C1
  مهمانی، سور، ضیافت، جشن، عید، خوشگذرانی کردن، جشن گرفتن، عیاشی کردن
  • - the feast of Ramadan
  • - عید ماه رمضان
  • - the feast of Easter
  • - عید پاک
  • - a feast of poetry and music
  • - بزم شعر و موسیقی
  • - a wedding feast
  • - جشن عروسی
  • - a feast for the eyes
  • - موجب تمتع دیدگان
  • - They feasted for seven days and nights.
  • - آنان هفت روز و هفت شب جشن گرفتند.
  • - Christmas is a period of feasting and thanksgiving.
  • - کریسمس دوران جشن و شکرگزاری است.
  • - We feasted until dawn.
  • - تا سحر سورچرانی کردیم.
  • - to feast one's eyes (on something)
  • - چشم‌چرانی کردن، با دیدن لذت بردن
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد feast

 1. noun banquet and celebration
  Synonyms: barbecue, big feed, blow, blowout, carnival, carousal, clambake, dinner, entertainment, fest, festival, festivity, fete, fiesta, gala, jollification, merrymaking, picnic, refreshment, regale, repast, spread, treat, wassail
 2. verb eat a great amount or very well
  Synonyms: banquet, dine, eat sumptuously, entertain, gorge, gormandize, indulge, overindulge, regale, stuff, stuff one’s face, treat, wine and dine
  Antonyms: abstain, fast

Collocations

ارجاع به لغت feast

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «feast» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/feast

لغات نزدیک feast

پیشنهاد بهبود معانی