با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Drinking

ˈdrɪŋkɪŋ ˈdrɪŋkɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  drank
 • شکل سوم:

  drunk
 • سوم شخص مفرد:

  drinks
 • uncountable noun
  شرب خمر، می‌خوارگی، شراب‌خواری
  • - Your drinking is a problem.
  • - می‌خوارگی شما مشکل‌ساز است.
  • - The doctor told me to change my drinking habits (= not to drink so much alcohol).
  • - دکتر به من گفت رویه‌های نوشیدنم را تغییر دهم (= زیاد الکل ننوشم).
 • uncountable noun
  (ورود مایعات از طریق دهان) نوشیدن، آشامیدن
  • - They do not use this water for drinking.
  • - آن‌ها از این آب برای آشامیدن استفاده نمی‌کنند.
  • - This water is not for drinking.
  • - این آب آشامیدنی نیست.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

Collocations

 • drinking water

  آب آشامیدنی

  آب خوردن، آب آشامیدنی

لغات هم‌خانواده drinking

ارجاع به لغت drinking

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «drinking» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/drinking

لغات نزدیک drinking

پیشنهاد و بهبود معانی