با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dying

ˈdaɪɪŋ ˈdaɪ-ɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  died
 • شکل سوم:

  died
 • سوم شخص مفرد:

  dies
 • adjective adverb
  مردنی، درحال نزع، مردن، مرگ
  • - a dying man
  • - مرد در حال مرگ
  • - a dying fire
  • - آتش رو به خاموشی
  • - the dying day
  • - روز در حال اتمام
  • - his dying words
  • - آخرین حرف‌های او
  • - His children promised to fulfill his dying wishes.
  • - فرزندانش قول دادند خواسته‌‌های دم مرگ او را به اجرا درآورند.
  • - living and dying
  • - زیستن و مردن
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dying

 1. adjective failing, expiring
  Synonyms: at death’s door, at end of rope, decaying, declining, disintegrating, done for, doomed, ebbing, fading, fated, final, giving up the ghost, going, in extremis, moribund, mortal, one foot in grave, on last leg, passing, perishing, sinking, vanishing, withering
  Antonyms: creating, developing, growing, living, reviving

ارجاع به لغت dying

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dying» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dying

لغات نزدیک dying

پیشنهاد و بهبود معانی