فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Facultative

ˈfækəlˌtetɪv ˈfækəlˌtetɪv
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله

 • adjective
  وابسته به faculty (به معانی گوناگون ان)
  • - These formalities are facultative.
  • - این مراسم اختیاری (غیراجباری) است.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد facultative

 1. adjective Not compulsory or automatic
  Synonyms: discretionary, elective, optional
 2. adjective Capable of living under varying conditions; e.g., able to live independently and as a parasite
  Antonyms: obligate

ارجاع به لغت facultative

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «facultative» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/facultative

لغات نزدیک facultative

پیشنهاد بهبود معانی