فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Figurative Constant

American: ˈfɪɡjərətɪvˈkɑːnstənt British: ˈfɪɡjərətɪvˈkɒnstənt
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • ثابت تلویحی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت figurative constant

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «figurative constant» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/figurative constant

لغات نزدیک figurative constant

پیشنهاد بهبود معانی