Keep One's Distance معنی

آخرین به‌روزرسانی:
  • Idiom
    فاصله گرفتن از، احتراز کردن، دوری کردن از

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)