با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Ladylike

ˈleɪdilaɪk ˈleɪdilaɪk
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more ladylike
 • صفت عالی:

  most ladylike
 • adjective
  بانووار، باوقار، زن‌صفت
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ladylike

 1. adjective feminine
  Synonyms: courtly, cultured, decorous, elegant, genteel, modest, polite, proper, refined, respectable, well-bred, well-mannered, womanly
  Antonyms: coarse, unmannerly

ارجاع به لغت ladylike

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «ladylike» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/ladylike

لغات نزدیک ladylike

پیشنهاد و بهبود معانی