با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Natter

ˈnæt̬ər ˈnætə
آخرین به‌روزرسانی:
 • noun verb - intransitive
  (انگلیس) یاوه‌گویی کردن، چرند‌بافی کردن
 • verb - intransitive noun
  (انگلیس) عیبجویی کردن، سرزنش کردن
 • verb - intransitive noun
  (انگلیس) حرف خودمانی، صحبت دوستانه
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد natter

 1. verb Talk socially without exchanging too much information
  Synonyms: chew-the-fat, shoot-the-breeze, chat, confabulate, confab, chitchat, chit-chat, chatter, chaffer, gossip, jaw, claver, visit

ارجاع به لغت natter

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «natter» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/natter

لغات نزدیک natter

پیشنهاد بهبود معانی