با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Painted

peɪntɪd peɪntɪd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • سوم شخص مفرد:

  paints
 • وجه وصفی حال:

  painting
 • adjective A2
  رنگ‌شده، رنگ‌زده، رنگ‌کرده، نقاشی‌شده
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد painted

 1. adjective Portrayed
  Synonyms: outlined, pictured, drawn, sketched, composed, designed, depicted, motley, delineated, calico, multicolor, frescoed, multi-color, limned, multicolour, multi-colour, washed on, multicolored, multi-colored, multicoloured, multi-coloured, particolored, particoloured, piebald, pied, varicolored, varicoloured
 2. adjective Finished
  Synonyms: coated, covered, enameled, decorated, ornamented, brushed over, tinted, washed, daubed, touched-up, smeared
  Antonyms: unpainted
 3. adjective Made-up
  Synonyms: rouged, reddened, colored, powdered, freshened, daubed
 4. verb To apply cosmetics
  Synonyms: powdered
 5. verb To protect, or decorate by painting
  Synonyms: daubed, swabbed, ornamented, stippled, tinted, brushed, applied, decorated, coated
 6. verb Apply colored tint, often to make design
  Synonyms: tinted, limned, delineated, depicted, varnished, washed, composed, pictured, stained, represented, shaded, pretended, designed, sketched, drafted, enamelled, portrayed, decorated, daubed, outlined, colored, coated, brushed
  Antonyms: stripped

ارجاع به لغت painted

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «painted» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/painted

لغات نزدیک painted

پیشنهاد بهبود معانی